Oktatás

Alapítványunk azoknak a gyermekeknek szeretne segítségére lenni, akiknél a hagyományos iskolai keretek, a teljesítményorientált oktatás, a feszített tempó, szorongást, mentális, és fizikai tüneteket eredményezett. Továbbá várjuk azokat a tanulókat is, akiknek nehéz a szociális beilleszkedés, küszködnek saját maguk és közösségük elfogadásával. A különböző tanulási nehézségekkel, disz-problémákkal, rejtett és felismert részképességgondokkal küszködő tanulók megsegítésére is törekszünk. Tapasztalataink szerint az iskolai tanulást nehezítő tényezők már óvodáskorban is felismerhetők. Ezért létkérdés számukra a prevenció, az időben történő felismerés és segítség. A megelőzésnek ezt a fontosságát tudva lehetőséget szeretnénk kínálni már óvodáskortól, játékos, de tudatosan felépített iskola előkészítő foglalkozásainkra, zenei programjainkra és a mozgásfejlesztő egyéni és kiscsoportos foglalkozásainkra.

Amennyiben betegség, vagy családi okok miatt kényszerül az iskolai képzésből kimaradni a gyermek rövidebb, vagy hosszabb időre, felzárkóztatását, szükség esetén fejlesztését is biztosítjuk, magántanulói kereteken belül.

A személyre szabottság, az egyéni utak megtalálása alapítványunk legfontosabb célja! Ennek egyik formája lehet szükség esetén, a magántanulói jogviszony. A mi szakmai közösségünk vállalja e magántanulók tanulásának segítését kis csoportokban, de akár egyénileg is. Bensőséges, elfogadó gyermek- és felnőttközösséget, szabadidős és egyéb programokat biztosítunk számukra. Természetesen az iskola által előírt tananyag megtanítása mellett felkészítjük őket az osztályvizsgákra is. Tapasztalatunk szerint ezek a „magántanuló” gyerekek rendkívül jól és kiegyensúlyozottan tudnak így haladni képességeiknek megfelelően, személyiségfejlődésük, lelki békességük, fizikai állapotuk látványosan javul. Befogadó és elfogadó képességük is pozitív módon változik.

Fontos még megjegyezni, hogy tanáraink, munkatársaink hívő tanárok, de az alapítvány nem tartozik egyetlen egyházhoz sem. Felekezetközi közösségünk nem várja el a szülőktől a keresztény életszemléletet, de azt igen, hogy elfogadják, mi viszont ezzel a szemlélettel foglalkozunk gyermekeikkel.

Jelentkezni lehet év közben is hozzánk ötéves kortól a nyolcadik osztály befejezéséig.

Facebook

Kattints az ikonra a Facebook oldalunkhoz való továbblépéshez