Diagnosztika

Szülőkként mindannyian arra vágyunk, hogy gyermekünk egészséges, ügyes, okos, kiegyensúlyozott és boldog emberré váljon. A fejlődéshez kinek több, kinek kevesebb segítségre van szüksége. Mi, pedagógusok, szeretnénk, hogy ez a segítség elérhető legyen Önök számára. Alapítványunk célja az, hogy segítő kezet nyújtson a tanulási, beilleszkedési és részképesség-zavarokkal, valamint életviteli gondokkal küzdő gyermekek és szüleik részére. Alapvetően fontosnak tartjuk a precíz és szakmailag megalapozott diagnosztikai méréseket, majd az erre épülő, egyénre szabott, következetes fejlesztési munkát. Minden esetben bevonjuk ebbe a közös munkába a szülőket, esetenként a nagyszülőket is. Az egyénre szabott fejlesztések összeállításához szükséges a gyermek képességeinek felmérése. Itt arra vagyunk kíváncsiak, hol tart, honnan kell a fejlesztést elkezdenünk. Megfigyeljük a gyermek erősségeit (amelyekre támaszkodhatunk) és gyengeségeit (amelyeket fejlesztenünk kell). Az általunk használt felmérések pedagógiai mérések, valamint gyógypedagógiai, pszichológiai, illetve speciális terápiák által kidolgozott és használt tesztek.